En mann holder en oppdrettslaks ved et oppdrettsanlegg.
Foto: Eivind Senneset

I 2014 ble 13.180 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer. Ingen av prøvene var over grenseverdi.

Hvert år overvåker NIFES norsk oppdrettsfisk på oppdrag for Mattilsynet, for å sjekke at oppdrettsfisk til konsum ikke inneholder miljøgifter eller legemidler i helseskadelige mengder. Overvåkningen skal også sjekke at ulovlige legemidler ikke blir brukt til oppdrettsfisk. Dette kontrollsystemet er i samsvar med EU sine retningslinjer.

I fjor undersøkte NIFES 13.180 oppdrettsfisk, hvorav 90 prosent var oppdrettslaks. Resultatene fra overvåkningen blir nå publisert i en ny rapport.

– Norsk oppdrettsfisk er trygt å spise, sier Rita Hannisdal, forsker ved NIFES.

Under grenseverdi

Oppdrettsfisken blir i hovedsak analysert som samleprøver. Hver samleprøve består av fem fisk fra samme merd, og resultatet blir ansett for å være representativt for den merden.

Av miljøgifter undersøkte NIFES oppdrettsfisken blant annet for dioksin og dioksinlignende PCB, tungmetaller, pesticider og bromerte flammehemmere.

– Alle resultatene var under grenseverdi, sier Hannisdal.

Når det gjelder lusemidler ble det funnet rester av emamektin i to av 106 analyserte samleprøver, men begge var langt under grenseverdi. Den høyeste verdien som ble målt var 9,7 ng/g, mens gjeldende grenseverdi er på 100 ng/g. I tillegg ble det funnet cypermetrin i to av 34 analyserte samleprøver, men også disse var under grenseverdi. Den høyeste målte verdien av stoffet var 11 ng/g, mens dagens grenseverdi er på 50 ng/g.

I 2014 ble det ikke funnet antibiotika i noen av de analyserte prøvene. Det ble heller ikke funnet rester av legemidler brukt mot innvollsparasitter.

Forurenset prøve

Når det gjelder ulovlige stoffer ble det identifisert rester av metronidazol i fisk fra ett anlegg. Metronidazol er forbudt å bruke til matproduserende dyr, inkludert oppdrettsfisk, og resultatet ble umiddelbart rapportert til Mattilsynet. De har konkludert med at påvisningen skyldes en forurensning av prøvene før de ankom NIFES.

Filer til nedlasting

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer