Kristin Hamre
Kristin Hamre

To av syv utstilte postere fra NIFES fikk pris under torskenettverksmøtet ”Sats på torsk” i Bergen 9.-10. februar. Alle posterne omhandlet aktivitet innen ernæring hos torskelarver.

Posterpriskomiteen la vekt på korte og gode titler, at posterne var lette å forstå og presenterte problemstillinger som også næringslivet kunne dra nytte av.

– En hyggelig oppmerksomhet som bekrefter at det vi driver med er av god kvalitet og har relevans, sier forsker Øystein Sæle, som var en av vinnerne.

Ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) jobber han daglig med torsk og ernæring. Posteren hans oppsummerer et prosjekt om fordøyelse av fett hos torskelarver finansiert av Norges forskningsråd, som ble avsluttet i 2009. Hovedresultatet i dette prosjektet er at torskelarver har et ganske effektivt opptak av fett, men at mekanismene er litt annerledes enn man har tenkt seg tidligere.

– Forsøk viser at tidlige torskelarver absorberer intakt fett uten at det først er fordøyd, som vist tidligere i sebrafisklarver, og at ”voksen fordøyelse” blir utviklet først sent på larvestadiet, sier Sæle.

Seniorforsker Kristin Hamre fikk også premie for posteren ”Hvordan lage en ernæringsmessig balansert rotatorie”. Posteren presenterer hele ernæringsprofilen til en rotatorie og angir hvor i dyrknings og anrikningsprosessen man kan tilføre de ulike næringsstoffene.  Konklusjonene bygger på kunnskap fra flere ulike prosjekter gjennomført i en lengre periode fra 2003 til nå. Prosjektene er finansiert både av Norges forskningsråd og ulike bedrifter i oppdrettsnæringen.

Dyrknings- og anrikningsmetodene som er beskrevet i Hamres poster skal nå utprøves i stor skala i prosjektet ”Nutrient requirements of Atlantic cod larvae at first-feeding”, som finansieres av Norges forskningsråd. Prosjektet avsluttes til sommeren.

Kontaktpersoner:
Øystein Sæle
E-post: oyse@nifes.no/
Tlf: 99120835

Kristin Hamre
E-post: kha@nifes.no/
Tlf: 48185034

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer