Foto: NIFES/Njord Svendsen

NIFES har fått fornyet sin akkrediteringsstatus for 5 nye år, og fått godkjent to nye metoder for PAH og nitrofuraner, etter besøk fra Norsk Akkreditering.

– Vi er veldig fornøyd. Alt i alt så fikk vi en veldig god bedømming, sier Gro- Ingunn Hemre, forskningsdirektør ved NIFES.

Bedømming av Norsk Akkreditering skjer en gang i året. I år var det derimot fornyelsesbesøk, som vil si man går i dybden på alle deler av standarden i stedet for å ta stikkprøver. NIFES hadde søkt om godkjenning av metoder for bestemmelse av miljøgiften PAH og nitrofuraner som er en form for medisinrest. Begge metodene ble godkjent.

NIFES ble også anbefalt å søke om fleksibel akkreditering. Det vil si at metodene som allerede er etablert kan utvides til nye prøvetyper, for eksempel kan en metode som er akkreditert for skjell, etter intern gjennomgang også brukes til krabber.  I tillegg kan instituttet selv utvide med en analyseparameter, for eksempel en medisinrest, dersom metoden allerede er akkreditert for andre typer medisinrester.

– Den anbefalingen vil si at de mener vi er flinke til å vurdere om våre egne metoder er gode, sier Hemre.

Teknisk bedømmer fra NA Torunn Sætre og Kjersti Kolås fra NIFES.

Nytt i år var også en vurdering av instituttets IT-systemer, som aldri har blitt gjort før. Vurderingene her var også gode. Norsk Akkreditering påpekte noen avvik på laboratoriene, og alle disse ble lukket i etterkant.

Norsk Akkreditering har nasjonal myndighet til å akkreditere laboratorier i Norge. Akkreditering betyr ”en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.» Dette innebærer at organisasjonen må tilfredsstille internasjonale standarder og at laboratoriearbeidet blir bedømt etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, som er en europeisk standard.

NIFES har i dag 61 akkrediterte metoder.

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer