Det er store variasjoner i mineraler og vitaminer i fôrene som brukes til sebrafisk. For å sikre gode forskningsresultater må fôret standardiseres.

– For at sebrafisk skal være en god modell i forskning, og for at resultatene skal kunne sammenliknes, er det nødvendig å utvikle en standard-diett for fisken, sier Mari Moren, forskningssjef ved NIFES.

Sebrafisk brukes som modell i stadig større grad til forskning på sykdommer, ernæring og for å forstå forurensningskonsekvenser. Forskere ved NIFES har undersøkt fire ulike fôrtyper til sebrafisk som finnes på markedet. De fant at det var store variasjoner i innholdet av blant annet jern og vitamin C.

– Vi har sett ting som er ugunstig, og som vil påvirke helsen til fisken. I et av tilfellene fikk fisken 20 ganger mer jern enn det de trenger. For mye jern er giftig for fisken, sier Moren.

Dersom sebrafisken får en diett med for mye jern og for lite vitamin C, skaper dette en ubalanse som svekker fiskens helse. Dette kan gi uriktige resultater i forsøk der en ønsker å forstå hvordan ulike sykdommer og fremmedstoffer påvirker fisken. En dårlig helsetilstand kan både forverre og maskere effekter av andre stoffer eller sykdommer.

– Det er viktig å få standardisert dietten, og ved å bruke den omfattende kunnskapen som finnes om fiskeernæring bør dette være mulig, sier Moren.

Kilde:

Penglase, S., Moren, M. and Hamre, K. 2012. Lab animals: Standardize the diet for zebrafish model. Nature: Correspondence 491: 333.

Kontakt: Mari Moren

Telefon: 922 37 121

Epost: mmo@nifes.no/

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer