Sebrafisk
Sebrafisk i tank Foto: NIFES

Kan sebrafisk «skreddersys» til å ligne på laks? I så fall kan arten bli ypperlig til å studere den populære matfisken.

Av Ståle Ellingsen

Innen biologisk forskning er bruken av modellsystemer svært sentral – en dyreart blir brukt som modellsystem for å forstå hvordan andre dyrearter fungerer. Forskning på modellsystemer har historisk sett gitt oss betydelig framsteg innen biologi, og bredden av ulike modellsystemer er stor, fra bananflue og flatmark til mus og rotte. Direkte overføring av kunnskap fra én art til en annen kan være utfordrende og må vurderes og evalueres grundig. En art som benyttes som modellsystem må være lett å håndtere, og bruken av den må gi vitenskapelige, økonomiske og tidsmessige gevinster. Men hvis dette gjøres på riktig måte kan det gi store gevinster. I 1995 fikk den tyske forskeren Christiane Nüsslein-Vollhardt Nobelprisen i medisin for sin forskning på gener i bananfluer. Og her i Norge brukte Moser-ekteparet gnagere i sin nobelprisvinnende forskning for å forstå menneskehjernen.

Anvendelsen av fisk som modellsystem går mer enn 150 år tilbake i tid, og de senere tiårene har vi sett en eksplosiv vekst i denne bruken. Arter som medaka og stingsild, og kommersielle arter som laks og torsk, er aktivt brukt innen forskning. En art har imidlertid skilt seg spesielt ut, og det er sebrafisk.

Sebrafisk er en tropisk ferskvannsfisk som har mange av egenskapene som kreves av et godt modellsystem, og den har stor suksess innenfor biomedisinsk forskning, der den brukes som modellsystem for mennesket. Sebrafiskens verdi og potensial som modell for kommersielle fiskearter har imidlertid så langt vært lite utnyttet. Dette gjenspeiles i et lavt antall sebrafisk-publikasjoner innenfor forskning om akvakultur.

Ved bruk av sebrafisk innen biomedisinsk forskning har man utført endringer av gener hos sebrafisk for å utvikle sykdomsmodeller som etterligner sykdomstilstander hos folk. Men er det mulig å utnytte det samme prinsippet og bruke sebrafisk som modell for utvalgte problemstillinger hos laks? En slik problemstilling må være slik at den best kan studeres under de kontrollerte betingelser og med den avanserte teknologien som modellsystemet sebrafisk tilbyr. I sebrafisk er det nå mulig på en kontrollert måte å slå av eller endre egenskapene hos bestemte gen. Man kan dermed se for seg en utvikling der vi eksperimentelt endrer bestemte biologiske egenskaper hos sebrafisk for at de skal gjenspeile aktuelle biologiske særtrekk hos laks. Dermed ligger mulighetene åpne for å etablere sebrafisk-modeller som er skreddersydd for studier av spesifikke problemstillinger i laks.

Trykket i Fiskeribladet Fiskaren 04.02.15

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer