Du søkte på arsen og fikk 34 treff

Viser side 1 av 4

Arsen (As)

Arsen (As)

Doktorgrad: Arsen i fiskeolje

Har funnet ny metode for å analysere arsen i fiskeoljer.

Biprodukt fra fisk og marine råvarer

Ingredienser fra det marine miljø kan være alternative kilder til fiskemel og fiskeolje.

Dette vet vi om mattrygghet for tang og tare

Noen tang- og tarearter kan ha høy konsentrasjon av jod, og forhøyede nivåer av uorganisk arsen og kadmium, men det er behov for mer kunnskap om temaet. Det kommer frem i en fersk rapport.

Stor variasjon i innholdet av miljøgifter i marine oljer

En undersøkelse av miljøgifter i ti ulike marine oljer beregnet for humant konsum viser at det er store forskjeller i nivåene i de undersøkte oljene. Én torskeleverolje og én havmusleverolje var over grenseverdi.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer