Laks i armene på en person på et oppdrettsanlegg.
Foto: Helge Skodvin

Drømmeprosjektet! sier Ernst Morten Hevrøy om prosjektet som er gitt av Norges Forskningsråd gjennom ordningen for yngre fremragende forskere innenfor havbruk.

Ernst Moren Hevrøy er forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen og jobber til daglig med å finne ut hvordan man kan lage et best mulig fôr til oppdrettslaksen. I fjor sendte han inn en søknad til Norges Forskningsråd gjennom ordningen for Yngre Fremragende Forskere i Havbruksprogrammet.

– Det ble full klaff! sier Hevrøy og smiler.

– Søknaden gikk inn, og de neste fire årene får jeg muligheten til å jobbe med akkurat det jeg har lyst til, nemlig å finne et fôr som er best mulig tilpasset oppdrettslaks ved høye sjøvannstemperaturer.

– Dette er en veldig aktuell problemstilling. Vi har for eksempel hatt noen år med særdeles høye temperaturer på Vestlandet, og prognoser viser at sjøtemperaturen stiger langs kysten. For laksen som trives best ved 13-14 grader Celsius er ikke dette spesielt gunstig, og fôret utnyttes dårligere når gradestokken kryper opp mot 17 grader. Hva gjør laksen for å takle en høyere sjøvannstemperatur? Kunnskapen vil også bli verdifull for andre arter i andre havområder, som kan oppleve klimaendringer i fremtiden.

Unge forskere i internasjonalt miljø

Havbruksprogrammet i Norges forskningsråd etablerte i 2008 finansieringsordningen for yngre fremragende forskere (YFF) innenfor havbruksforskningen. Hensikten er å gi unge, talentfulle forskere muligheten til å nå et høyt internasjonalt nivå gjennom gode rammevilkår.

– YFF ordningen er derfor en unik mulighet, sier Hevrøy.

– I disse dager oppretter vi en internasjonal forskergruppe som sammen skal jobbe med problemstillinger knyttet til fôr, klima og laks. Her vil det være forskere både fra Japan, USA, Canada og Norge. Vi skal blant undersøke hvilken effekt ulike fôr har på laksens stoffskifte, hvordan hormoner kan regulere appetitten og om viktige gener styres av temperatur.  VI vil også samarbeide med et annet prosjekt, ”Oppdrett av laks ved høy temperatur”.

Relaterte linker:

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer