Foto: Helge Skodvin

Norges Forskningsråd har bevilget 13 millioner til prosjektet AquaFly. Prosjektet som er ledet av NIFES skal de neste fire årene forske på insekt som en trygg og sunn ingrediens for fremtidens fôr til oppdrettslaks.

Stor bredde

AquaFly vil ta for seg bruk av insektmel som ingrediens i laksefôr, både i et miljømessig, sosialt og økonomisk perspektiv. NIFES vil som prosjektleder ha ansvar for forskning på fiskeernæring, og våre samarbeidspartnere vil se nærmere på andre aspekter som gir prosjektet stor bredde.

Prosjektet er et samarbeid med 12 partnere fra forskning og industri. Det vil se på hvordan man kan skreddersy insektmel som ingrediens i et fôr som dekker oppdrettslaksens ernæringsbehov.

Trygg og sunn fôringrediens?

Behovet for marint omega-3 er sentralt for fiskens helse.

– Et viktig mål er å optimalisere sammensetningen av fettsyrer, slik at fett fra insekt kan bidra til laksens behov for marint omega-3, sier forskningsdirektør hos NIFES Bente Torstensen.

NIFES har tidligere vist gjennom studier at bruk av insektmel er en god proteinkilde for oppdrettslaksen, og i tillegg kan gi stor miljøgevinst. Insekt og insektlarver er en viktig del av dietten til villfisken, og insektmel er derfor noe av det mest naturlige vi kan ha i fôret.

Mulig risiko ved bruk av insektmel i fiskefôr vil også bli nøye studert i prosjektet.

– Vi vil dokumentere innhold av uønskede stoffer i hele produksjonskjeden fra insektenes mat, og helt frem til innhold i laksens filet, sier Torstensen.

Alle fôringredienser kan inneholde uønskede stoff, og kartlegging av disse er derfor viktig for å vurdere mattrygghet.

 

Våre samarbeidspartnere er: Bioforsk Nord, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), UiB v/Senter for Vitenskapsteori og Uni Research, Norsk instiutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS), EWOS Innovation, Protix Biosystems BV (Nederland), National University of Ireland Galway v/Irish Seaweed Research Group (Irland), , Universitetet I Barcelona v/Institute of Enviormental Science and Technology (ICTA) (Spania), og University of Stirling v/Biological and Enviormental Sciences (Storbritannia).

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer