Geir Lasse Taranger fra Havforskningsinstituttet holder et innlegg på KVU-samlingen. F.v. forskningsdirektør Livar Frøyland, direktør Ole Arve Misund og forskningsdirektør Gro-Ingunn Hemre fra NIFES.
Geir Lasse Taranger fra Havforskningsinstituttet holder et innlegg på KVU-samlingen. F.v. forskningsdirektør Livar Frøyland, direktør Ole Arve Misund og forskningsdirektør Gro-Ingunn Hemre fra NIFES.

NIFES var vertskap da de marine institusjonene i Bergen møttes for å diskutere fremtidig lokalisering.

Som en del av regjeringens Masterplan for marin forskning er det satt i gang en konseptvalgutredning (KVU) for lokalisering av de marine institusjonene i Bergen.

– De marine forsknings-, undervisnings- og forvaltningsmiljøene i Bergen kan vise til et langt og fruktbart samarbeid. Gjennom KVU-en får vi anledning til å argumentere frem løsninger som gjør at miljøene vil kunne levere verdensledende marin forskning, fremtidsrettet utdanning, bedre forvaltning og kunnskaper som vil kunne underbygge et større vekstpotensial i de marine næringene, sier NIFES-direktør Ole Arve Misund.

Aktiv workshop

Tirsdag 15. mars ble det derfor gjennomført en strategisamling for aktørene i KVU-en i lokalene til NIFES på Nordnes.

Samlingen hadde i hovedsak to formål:

1. Å identifisere muligheter og synergier med et mer utstrakt samarbeid mellom de marine FoU-virksomhetene.
2. Å skissere ulike muligheter for ambisjonsnivå i KUV-en, med fokus på samhandling mellom virksomhetene.

KVU-en er ledet av Statsbygg, som har leid inn konsulentselskapet Metier og arkitektfirmaet Link as, samt OPAK as til å bistå i prosjektet.

– Det var en veldig aktiv workshop der det kom frem argumenter som gjorde samarbeidspotensialet mellom institusjonene tydeligere, sier prosjektleder Jorleif Jørgenvåg fra Statsbygg om tirsdagens samling.

Konklusjon i desember

Ledere fra NIFES, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, NOFIMA, Veterinærinstituttet, Universitetet i Bergen og Akvariet deltok på samlingen. Det ble gjennomført en analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler i samarbeidet mellom de marine institusjonene i Bergen.

– I NIFES er vi blant annet gode på analyser og drift av marine laboratorier, og vi har mye å tilby og å vinne på å løfte samarbeidet med de andre aktørene til et høyere nivå, sier Misund.

KVU-en skal konkludere med en anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet i desember.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer