In Vitro Fisk
Startdato: 1. januar 2015
Sluttdato: 31. desember 2016
Finansert av: NFR
Samarbeidspartner: UiB, ECNU
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Fremtidens fôr til oppdrettsfisk består av nye utradisjonelle ingredienser som gir en annen ernærings- og miljøgiftprofil sammenliknet med fiskefôr basert på marine ingredienser. For å sikre sunn fisk og for å få kunnskap om hvilke konsekvenser endringene i fiskens diet og introduksjonen av nye miljøgifter har på fiskens helse, kan cellemodeller brukes i stedet for fiskeforsøk for å få en hurtigere og mer kostnadseffektivt evaluering. Bruken av cellemodeller representerer en mer etisk måte å gjennomføre ernæringsforsøk og evaluering av miljøgifter og blandingers toksisitet i stor skala. Men for at cellemodeller skal redusere og erstatte det store antallet fisk som bukes i fiskeforsøk, er det viktig å utvikle bedre og mer avanserte in vitro-modeller som etterligner in vivo-forhold, dette for å overvinne begrensingene med dagens 2D-modeller. For bedre å etterligne uttesting med hel fisk, skal prosjektet In Vitro Fisk forbedre eksisterende cellemetoder og utvikle nye 3D-laksekulturer ved å bruke primære celler fra lever, fettvev, hodenyre og nyre isolert fra samme fisk. De nye cellemodellene muliggjør studier av fiskens fysiologi med en mer organspesifikk, in vivo-tilnærming, og disse modellene kan potentielt erstatte og forbedre de eksisterende metodene og redusere det store antallet fisk som brukes i dagens ernærings- og toksikologisk forskning.

Målsetting

Hovedmålet til In Vitro Fisk er å utvikle nye 3D cellemodeller for laks som vil forbedre og erstatte eksisterende cellemodeller og in vivo-metoder innen akvakulturernæring.

Delmål:

  1. Utvikle primære adipocyttkulturer eller presisjonskuttet snitt fra fettvev til bruk i en 3D trippelkultur sammen med primære leverceller og hodenyreceller, og benytte denne trippel kulturen til å evaluere hvordan næringsstoffer påvirker metabolsk stress.
  2. Utvikle 3D primære nyreceller til bruk i en ko-kultur sammen med leverceller, og bruke denne ko-kulturen til å evaluere hvordan sprøytemidler påvirker utvikling av fettlever og nyrens funksjon.
  3. Utvikle et mikrofluidisk cellesystem for laks bestående av primære celler fra lever, fettvev, hodenyre og nyre, og bruke dette systemet til å evaluere hvordan sprøytemidler påvirker metabolsk stress.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer