Utvikling of forbetring av hygiene og sjømatstryggleik i Angola
Startdato: 1. juli 2015
Sluttdato: 31. desember 2017
Finansert av: CDCF-HI (NORAD)
Samarbeidspartner: IMR-CDCF, Mattilsynet, Ministry of Fisheries, Angola
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Norge har hatt lang historikk på bistand til Angola, også på fiskerisida. Men det har ikkje så langt vore arbeidd systematisk med tanke på sjømatstryggleik. I eit nytt prosjekt er denne delen løfta fram og vert ein viktig del av aktiviteten i : Utvikling og forbetring av hygiene og sjømatstryggleik i Angola.

Målsetting

Målet med prosjektet er å gje teknisk bistand på følgjande felt:

1. Angola sitt system for sikring av sjømattrygghet : evaluering og gjennomgang av behov for forbedring.
2. Fagleg bistand for å introdusere produksjonsmetodar som skal bidra til auka bruk av biprodukt og bifangst som ikkje kan brukast til humant konsum.
3. Fagleg bistand til laboratorieutvikling.
4. Gjennomføre seminar om HACCP.
5. Bidra til at det vert utvikla, redigert og publisert 3 HACCP manualar for henhaldsvis, hermetisert fisk, frosen fisk og fiskemjøl.
6. Det er eit mål at det samla arbeidet også skal gje forskingssamarbeid med Angola, inklusive at det vert utdanna ein Angolansk masterstudent I Norge.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer