Utvikling av en europeisk standardmetode for bestemmelse av metylkvikksølv i mat med marint opphav
Startdato: 1. mars 2012
Sluttdato: 1. august 2016
Finansert av: CEN/DIN/EU
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Det er viktig at Norge som en stor eksportør av fisk og sjømat kan dokumentere innholdet av både positive og negative forbindelser i det som eksporteres. Gjennom CODEX har den europeiske unionen ytret ønske om å innføre grenseverdier for innholdet av metylkvikksølv i mat for å harmonisere internasjonal handel. Standardmetoder er uunnværlige verktøy for å sikre lik anvendelse og håndhevelse av slike grenseverdier. Dette er igjen viktig for å sikre like konkurransevilkår for bedrifter og næringer på tvers av nasjonale grenser. Isotopfortynning gir både økt sikkerhet og økt robusthet til bestemmelsen av metylkvikksølv og en slik standardmetode vil således kunne være et godt verktøy for å sikre ensartet kontroll av en fremtidig europeisk og internasjonal grenseverdi for innholdet av metylkvikksølv.

Målsetting

Målet med dette prosjektet er å lage en ny europeisk standardmetode for bestemmelse av metylkvikksølv i sjømat. Tidligere har NIFES utviklet en metode for bestemmelse av metylkvikksølv med isotopfortynning GC-ICP-MS. For at metoden skal kunne bli en standardmetode må metoden avprøves internasjonalt. Dette har blitt gjort ved at metoden og relevante prøver har blitt sendt til flere laboratorier i Europa som har brukt metoden for å bestemme innholdet av metylkvikksølv i prøvene. På bakgrunn av resultatene og erfaringene som er oppnådd i dette arbeidet har NIFES utarbeidet et utkast til standardmetode som nå skal behandles videre i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer