Utvikle cellemodeller som kan brukes til å forstå næringsstoffers innvirkning på fiskens robusthet
Startdato: 1. februar 2016
Sluttdato: 31. desember 2016
Finansert av: NIFES
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Det er en konsensus om at utvikling av fettlever er starten av det metabolske syndrom (fettakkumulering, forhøyet fastende glukose og sirkulerende fett/endret fosfolipid, insulinresistens (IR), økt inflammasjon og oksidasjon stress). Vi vet at ubalanse i aminosyrene er en medvirkende årsak til utvikling av fettlever,- spesielt svovelaminosyrene. Også BCAA, og spesielt leucin er medvirkende årsak til IR og utvikling av diabetes2 (DB2), men BCAA ubalanse krever et bakteppe av inntak av overskudd av energi for at bl.a. DB2 skal utvikle seg. Inntak av overskuddsenergi blir derfor gjerne vist til som typiske Western diets, som er sterkt assosiert med det metabolsk syndrom. Da alle aminosyrer brytes ned i leveren, vil en ubalanse av sirkulerende aminosyrer vises i dette organet. Arbeid gjennomført blant annet på NIFES har vist at selv om bare en aminosyre er i ubalanse så påvirker dette konsentrasjonen av de aller fleste andre sirkulerende aminosyrene også, siden proteinsyntesen er redusert og sannsynligvis har disse fiskene også en forhøyet proteinnedbrytning. En ubalanse i aminosyreprofilen gir videre økt inflammasjon i leveren hos laks. Da laks generelt gis høyenergidietter og utvikler fettlever ved ubalanse i diettens aminosyrer, kan dette være et modellsystem som kan benyttes for å lære mer om utviklingen av det metabolske syndrom generelt og studere om laks utvikler syndromet.

Målsetting

Vårt mål er å utvikle en robust laks. Vi vil utvikle en modell for fettlever i celler isolert fra laks hvor vi vil teste ernæringskomponenters evne til å endre signalveiene slik at vi kan motvirke fettlever. Vi vil bruke primære leverceller isolert fra laks i dette arbeidet, samt ko-kulturer av leverceller med fett eller hodenyreceller i dette arbeidet. Da signaler og metabolitter/hormon fra fettvevet og hodenyrene er sterkt involvert i utviklingen av fettlever, vil vi bruke en kokultur modell utviklet ved NIFES mellom fett og leverceller og mellom hodenyrer og leverceller til å se på disse samspillseffektene i verifisering av modellsystemet. Vi vil utvikle en modell basert på oljesyre for å utvikle fettlever, som er en mye brukt modell for utvikling av fettlever hos gnagere. Vi vil undersøke hvor mye og hvor lenge vi må behandle med oljesyre for å få en fettakkumulering i de primære levercellene. Her vil vi i utgangspunktet starte med de konsentrasjonene som er brukt i leverceller fra gnagere. Modellen vil bli verifisert med metformin som vi vet motvirker akkumulering av fett hos gnagere. Inflammasjons responser er involvert i utviklingen av det metabolske syndrom (fedme, TAG akkumulering, inflammasjon). Vi bruker derfor laksens immunceller i kokultur med leverceller for å vurdere inflammasjonsstatus som påvirket av ulike fettsyrer i cellenes membraner i samspill med eikosanoid produksjonen. For å vurdere effektene på fosfolipider i cellemembranene og eikosanoid produksjonen, samtidig som vi ser på TAG akkumulering, vil vi utvikle en metode basert på LCMS som er i stand til å måle dette i små prøvevolum.

Prosjektet er delt inn i 3 WP:

WP1: Utvikle metodikk for ekstraksjon og samtidig analyse av fosfolipider, TAG og eikosanoider I små prøve volum. En allerede etablert metode ved NIFES , LCMS, vil bli videreutviklet.
WP2: Utvikle og verifisere en cellemodell for fettlever. Leverceller og fettceller isolert fra laks blir brukt for å se om ernæringskomponenter kan motvirke fettlever og ha potensiale for utvikle en mer robust laks.
WP3: Undersøke hvordan ulike fettsyrer påvirker ulike lipidklasser (TAG, fosfolipider) og inflammasjons status (eikosanoidproduksjon) i lever og hodenyre celler.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer