Trygt fôr

Evaluering av samspillseffekter av fremmedstoff ved bruk av integrativ bioinformatikk for trygt fôr

Trygt fôr
Startdato: 1. april 2016
Sluttdato: 31. mars 2020
Finansert av: Norges Forskningsråd
Samarbeidspartner: Skretting ARC, University of Manchester, University Jaume I, Universidad de Los Andes, NOFIMA
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Fôret til oppdrettslaks har endret seg mye de siste femten årene, fra et fôr sammensatt hovedsakelig av marine råvarer, til et fôr som i dag består av 70% plantebaserte fôringredienser. For å øke den globale matproduksjonen blir sprøytemidler brukt og norske fôrprodusenter kjøper sine plantebaserte fôringredienser i et globalt marked. Dermed kan plantebaserte fôringredienser inneholde sprøytemidler som tidligere ikke har vært knyttet til lakseoppdrett. Norge, som en av de ledende sjømatnasjonene, kan gjennom dette prosjektet bidra med avgjørende kunnskap om hvordan sprøytemidler fra plantebasert fiskefôr påvirker fiskehelse og human helse. Ved hjelp av systembiologiske programverktøy og laksens kartlagte genom, vil vi utvide vår kunnskap om samspillseffekter av sprøytemidler og hvordan dette påvirker grunnleggende komplekse biologiske system. Ved å undersøke endringer i lipidlagring, lipidakkumulering og muskelkvalitet, vil vi øke vår kunnskap i forhold til helserisiko hos fisk som blir fôret med en «cocktail» av sprøytemidler. Vi ønsker også å lære mer om hvordan sprøytemidler påvirker laksens immunsystem. For å belyse helserisiko hos mennesker, skal vi undersøke akkumulering og biotilgjengelighet av sprøytemidler i fisk. De samlede resultatene fra dette prosjektet vil kunne bidra med viktig kunnskap i risikovurderinger av sprøytemidler i forhold til fiskehelse og helserisiko hos mennesker. I tillegg kan kunnskapen brukes når regelverket skal tilpasses hele sjømatproduksjonskjeden.

Målsetting

Hovedmål:
Forstå effekter av fremmedstoffer i fiskefôr og effekt på fiskehelse og human helse ved å integrere data fra ulike biologiske nivå (gen, metabolitt, protein).

Delmål:
1) Identifisere biologiske mekanismer som blir påvirket av sprøytemidler og mulige interaksjonseffekter – for fiskehelse.
2) Øke kunnskapen om opptak og bioakkumulering av sprøytemidler i fisk – for menneskers helse.
3) Forstå hvordan sprøytemidler påvirker laksens helse og human helse ved å undersøke fettakkumulering, muskelkvalitet og identifisere biologiske virkningsmekanismer ved hjelp av lipidomics og proteomics. Øke kunnskapen om effekter på laksens immunsystem av sprøytemidler og undersøke opptak og eliminasjon av sprøytemidler i laks.
4) Integrere alle -omics data for å forstå hvordan sprøytemidler i fiskefôr påvirker fiskehelse.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer