Trygg bruk av antioksidanten ethoxyquin
Startdato: 31. juli 2016
Sluttdato: 31. desember 2017
Finansert av: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Samarbeidspartner: Sjømat Norge, The Marine Ingredients Organisation IFFO, Biomar, EWOS, Skretting, Marine Harvest, Europharma
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Ethoxyquin (EQ) er et fôrtilsetningsstoff som brukes som antioksidant i fôr. Det er at krav at alle tilsetningsstoff skal være trygge å bruke for både husdyr og konsumenter. Fôrtilsetningsstoffer må derfor reautoriseres jevnlig i EU. I en nylig risikovurdering uttalte det europeiske mattrygghetsorganet EFSA at det var manglende kunnskap med hensyn på trygg bruk av EQ. Dette prosjektet vil fremskaffe kunnskap som kan brukes til å svare opp på kunnskapshullene for laks som ble påpekt i EFSAs risikovurdering av EQ, og bidra til å sikre at både fiskens og konsumentens helse blir ivaretatt.

Målsetting

Formålet med prosjektet er å:

  1. fremskaffe kunnskap om trygg bruk av EQ som fôrtilsetningsstoff for fisk.
  2. undersøke hvor mye EQ og nedbrytningsprodukter av EQ som overføres fra fôr til filet.
  3. Undersøke eventuell risiko for konsumenten ved inntak av nedbrytningsproduktet ethoxyquin dimer; EQDM.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer