Tarmfloraens betydning ved utvikling av fedme
Startdato: 1. januar 2016
Sluttdato: 31. desember 2016
Finansert av: NIFES
Samarbeidspartner: Universitetet i København (Danmark), BGI Kina
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

En av flere måter tarmfloraen kan påvirke fettlagringen på, er ved å øke opptaket av næringsstoffer fra maten. I musestudier som NIFES gjør kan man ikke alltid se en sammenheng mellom antall kalorier en mus spiser og hvor mye den legger på seg. Dette gjelder ikke bare når forskjellige typer mus får samme mat, men også når mus av samme type spiser fisk i stedet for kjøtt. Musene som spiser fisk holder seg slanke uten å spise mindre energi.

Vi har i flere forskjellige fôringsforsøk med mus sett at proteinkilden er av avgjørende betydning for fedmeutvikling. Dette kan skylles at forskjellige næringsstoffer påvirker musene sin tarmbakterie flora på forskjellig måte. NIFES har fôret mus med dietter med en sammensetning av næringsstoffer som gjenspeiler et vestlig kosthold. Proteinene i diettene var fra kjøtt, sjømat, egg/melk og fra vegetabilske kilder. Vi undersøker fedmeutvikling hos musene, måler fordøyeligheten og i samarbeid med BGI undersøker vi DNA fra tarmbakteriene. Disse dataene er imidlertid ikke ferdig behandlet og forsøkene er en del av et større prosjekt hvor NIFES er med på å katalogisere bakteriefloraen i musetarmen.

Målsetting

Målet med dette prosjektet er å videreføre katalogiseringen av bakteriefloraen i tykktarm, tynntarm og blindtarmen hos mus. Videre vil vi katalogisere hvordan forskjellige næringsstoffer påvirker musenes bakterieflora.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer