SterolTemp

Er plantesteroler knyttet til utvikling av fettlever og redusert robusthet hos planteoljefôret laks ved høy og lav vanntemperatur?

SterolTemp
Startdato: 10. februar 2015
Sluttdato: 31. desember 2017
Finansert av: FHF
Samarbeidspartner: Skretting ARC, Nofima
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

En tilbakevendende negativ effekt av å bytte ut fiskeolje med planteoljer i fôr til laks er økt fettlagring i lever og mer fett i blod hos fisken. NIFES har gjennomført flere prosjekt de siste 10 årene der vi ser at denne endringen i fettlagring og blodlipider skjer med økt mengde plantesteroler (fytosteroler) og redusert kolesterolmengde i fôret, men disse endringene har samvariert med nedgang i mettet fett. Rapsolje som er vanlig brukt i laksefôr idag er planteoljen med høyest innhold av fytosteroler, men denne oljen er også lav i mettet fett og inneholder kun spormengder av kolesterol. Lave konsentrasjoner av EPA og DHA i dietten har også vist seg å kunne forsterke effekten disse diettene har på lipidlagring i lever. For å vite hvilke oljer som egner seg i fiskefôr må vi ha kunnskap om hvilke av disse komponentene i oljene som er årsak til økt fettlagring i lever. Dette prosjektet fokuserer på fôrets innhold av steroler; plantesteroler, kolesterol og forholdet mellom disse, og hvordan de påvirker laksens helse og robusthet ved høye og lave vanntemperaturer.

Målsetting

  1. Bestemme trygge nivå av fytosteroler i planteoljebaserte fôr som ikke gir fettlever og økt fett i blod hos laks ved kald (6°C) og varm (12°C) vanntemperatur.
  2. Bestemme betydningen av mengde fytosteroler, kolesterol og deres innbyrdes ratio i planteoljebaserte fôr for utvikling av fettlever hos laks ved kald (6°C) og varm (12°C) vanntemperatur.
  3. Studere potensielle reguleringsmekanismer involvert i plantesterolers effekt på fettakkumulering i lever hos laks ut fra in vitro studier med native adipocytter og leverceller.
  4. Bestemme trygge fettnivå i lever (og korresponderende blodfett) hos laks, som ikke reduserer laksens robusthet, vurdert ut fra in vitro studier på hodenyreceller fra fisk fra fôringsforsøket med steroler.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer