Stamfiskernæring laks
Startdato: 1. april 2014
Sluttdato: 30. juni 2015
Finansert av: SalmoBreed og Marine Harvest
Samarbeidspartner: SalmoBreed og Marine Harvest
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Ettersom lakseoppdrett har utviklet seg mer og mer bort fra å sette ut smolt på bestemte tider av året, møter rognleverandører et behov for å strekke sesongen der man stryker rogn fra laksen mest mulig i begge retninger. For de gruppene som strykes senest kan det ta lang tid fra fôringen stoppes til rognen strykes. Det er tendenser til dårligere eggkvalitet, målt som økt dødelighet frem til 4 uker etter startfôring, på de gruppene som strykes sent. Målet for prosjektet er å undersøke om rogn fra fisk som gyter sent får en suboptimal ernæringsstatus, og når en slik eventuell kvalitetsreduksjon inntreffer.

Målsetting

Definere en standard for god rognkvalitet, uavhengig av fôringsregime.

  • Hvilke parametre er det som er dårligere ved sen rogn i forhold til tidlig rogn?
  • Overlevelse og utbytte på sen rogn i forhold til tidlig rogn ved biologiske- og kjemiske data av rogn
  • Ved å strekke strykesesongen for langt, når man punktet hvor stamfisken «trekker tilbake» næringsstoffer fra rognen?

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer