Sri Lanka - Sjømatkvalitet og trygghet etter fangst
Startdato: 1. juli 2013
Sluttdato: 30. juni 2014
Finansert av: Utenriksdepartementet
Samarbeidspartner: CDCF, NARA, Mattilsynet
Prosjektet ledes av: CDCF

Bakgrunn

Dette prosjektet er et samarbeid mellom CDCF (og dets samarbeidspartnere) og instituttet NARA (Colombo, Sri Lanka) innen fiskerisektoren på Sri Lanka. Prosjektet ble foreslått i 2013 etter å ha blitt utredet i form av et innledende prosjekt i 2012-2013.

Målsetting

Prosjektet er et teknisk samarbeid mellom institusjoner i Norge og Sri Lanka. Hovedformålet på sikt er å øke både kvalitet og mengde av fiskeressursene til fordel for befolkningen i Sri Lanka, både som produsenter og konsumenter. Prosjektet er todelt, hvor første komponent ønsker å øke sjømatkvaliteten, redusere tapene etter fangst og øke inntaket av sjømat i befolkningen i Sri Lanka. Den andre komponenten handler om å øke den tekniske og operasjonelle kapasiteten til NARA for å overvåke det marine miljø og høstbare marine ressurser i Sri Lanka. NIFES har sin aktivitet i den første komponenten.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer