Næringsstoffer i sjømat

Bakgrunn

Det pågår flere prosjekter ved Nifes som undersøker innholdet av fremmedstoffer i norsk sjømat, og det finnes etter hvert ganske omfattende datamengde på uønskete stoffer som miljøgifter og tungmetaller. Sjømat er også en unik kilde til næringsstoff. For å kunne si noe om den samlete effekten av å spise sjømat er det derfor viktig å analysere av sjømatens næringsstoffinnhold. Sjømat er en god kilde for protein, vitamin D, selen og jod samt de marine fettsyrene EPA og DHA, men omfanget på analyser fra ulike arter er foreløpig begrenset.

Målsetting

Målsettingen er å gjøre bestemmelse av fett, fettsyrer, protein, vitamin D, jod og selen i 100 oppdrettslaks samt i inntil 50 prøver av lysing og sjøkreps.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer