Sjømatdata-Miljøgifter
Finansert av: NIFES
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

NIFES har overvåket fremmedstoffer i oppdrettslaks i dette programmet siden 1995 som analyseres individuelt i tillegg til de prøver som har vært inkludert i Mattilsynets prosjekt Reststoffer i oppdrettsfisk (96/23). I tillegg tas det stikkbasert prøvetaking på nye arter fra havområdene der vi ikke har basisundersøkelser og som ikke inngår i forvaltningsplanene.

Presentasjon av resultater på fremmedstoffer i et økende antall arter av sjømat i sjømatdata er viktig for å gjøre slike data tilgjengelig for næring og forvaltning.

Målsetting

Presentere data på metaller, organiske miljøgifter og pesticider for oppdrettslaks og stikkprøvebasert prøvetaking av villfisk fra havområdene på nifes.no/sjømatdata.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer