Sjømat og gravide

Kosthold, mental helse og spedbarns utvikling

Sjømat og gravide
Sluttdato: 31. desember 2015
Finansert av: NIFES, UIB, RKBU
Samarbeidspartner: RKBU Vest
Prosjektet ledes av: RKBU Vest

Bakgrunn

Forskning har vist at fødselsdepresjon er forbundet med biologiske, sosiale og psykologiske faktorer. De siste årene har det kommet ny kunnskap som peker på en sammenheng mellom sub-optimal ernæringsstatus i svangerskap og depresjon hos mor. Det er også mulig at en sub-optimal ernæringsstatus av mikronæringsstoff som sjømat er en god kilde til (marine omega-3 fettsyrer, jod og vitamin D), kan påvirke utviklingen til spedbarnet negativt.

Målsetting

Ett av formålene med denne undersøkelsen er å studere hvordan ernæring i svangerskapet virker inn på mors mentale helse både før og etter fødselen og hvordan de samme faktorene virker inn på spedbarnets utvikling.

Prosjektet retter seg mot gravide i Fjell kommune. De gravide fikk forespørsel om å delta i studien da de var på svangerskapskontrollen i uke 24 eller uke 28, eller da helsesøster var på hjemmebesøket to uker etter fødselen. Studien er longitudinell og strekker seg fra 28.svangerskapsuke og frem til spedbarnet er 12 måneder. Datainnsamlingen ble avsluttet høsten 2012.

Ernæringsdelen av prosjektet består av biologiske prøver fra både mor og barn, samt kostholdsinformasjon fra mor (fullversjons matfrekvensskjema fra UiO og Sjømat-FFQ fra NIFES) og barn (kort frekvensskjema kombinert med 24-timers kostintervju).

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer