Evaluering av øvre grenseverdier av selen i laksefôr

Evaluering av øvre grenseverdier av selen i laksefôr

Evaluering av øvre grenseverdier av selen i laksefôr
Startdato: 1. juni 2013
Sluttdato: 31. desember 2017
Finansert av: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Samarbeidspartner: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), EWOS Innovation, BioMar, Skretting, Marine Harvest
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

EU har etablert øvre grenseverdier for viktige mineraler i dyrefôr for å sikre dyrevelferd, forbrukersikkerhet og å redusere miljøpåvirkningen. Nesten alle (97 %) fiskefôr som brukes i Norge i dag overstiger EU-forskriften og den aktuelle nasjonale forskrift om total selen (Se) i fiskefôr (0,5 mg / kg fôr). Selen er et essensielt element som er viktig for å vareta den oksidative balanse og å motstå generelt fysiologisk stress. Den naturlige kilden til selen i laksefôr er marine råvarer, og det er relativt høye nivåer av fiskemel i laksefôr sammenlignet med for eksempel kyllingfôr. I utvikling av marint bærekraftig laksefôr blir fiskemel erstattet med alternative fôrråvarer som kan gi redusert selen-innhold i laksefôr. For å garantere en sterk og robust laksefisk er det ønskelig å tilsette selen i erstatningsfôr til de naturlige nivåene som finnes i marint laksefôr. Per i dag er det ikke tillatt å tilsette selen til laksefôr pga den øvre grenseverdien. Den nåværende øvre grenseverdien for selen i laksefôr begrenser handlingsrommet for å erstatte marine fôrråvarer med alternative råvarer som har naturlige lavere nivåer av selen.

Målsetting

Øvre grenseverdier blir etablert i EU som en prosess der risikovurdering står sentralt. Det nåværende prosjektet skal levere kunnskap som trenges til risikovurdering av Se i laksefôr.

Delmål
1) Å etablere metoder for ulike former av selen i laksefôr og -filét.
2) Å etablere overføringsmodeller for selen fra fôr til den spiselige delen av laks.
3) Å etablere terskelverdier for uønskede effekter av selen hos laks.
4) Å genere kunnskap som kan legges til grunn for anbefalinger om nivået av selen i laksefôr.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer