Safety-PAP
Startdato: 1. april 2013
Sluttdato: 1. april 2017
Finansert av: NFR
Samarbeidspartner: CRAW, RIVM, IUPA, EWOS, Nutricontrol
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Prosjektet skal vurdere risikoene forbundet med å bruke animalske biprodukter (processed animal proteins; PAP) fra landbruket i fôr til Atlantisk laks. Prosjektet skal utvikle nye verktøy, både analytiske og for å vurdere risiko, som vil bli brukt når NIFES gir råd til Mattilsynet om fôr til laks og sjømattrygghet. Prosjektet skal også se på risikoene som kan oppstå i oppdrett av laks som får fôr med PAPs, med fokus på både fôret og mattryggheten. Det skal samarbeides både med næringen som produserer animalske biprodukter, og oppdrettsnæringen som har som hensikt å ta i bruk disse produktene i fremtiden. Prosjektet skal ha deltakelse av EUs referanse – laboratorium på animalske biprodukter, i tillegg til NIFES som utfører overvåkning og gir råd til Mattilsynet.

Forskning på mattryggheten på laks som er fôret med animalske biprodukter er et viktig steg for gjennomføringen av PAPs som ingrediens i fôret til oppdrettslaks, og er viktig for å sikre trygg bruk av råvarer og sjømatproduksjon. Hovedtemaene for tryggheten til laks fôret med animalske biprodukter er;

  • Arts og vevs spesifikke identifikasjon av PAPs.
  • Full oversikt over tilstedeværelse eller fravær av et bredt spekter av rest stoffer som brukes i landbruket.
  • En potensiell overføring av disse reststoffer til matproduksjonen av laks.

Målsetting

Målet er å:

  1. Validere og utvikle nye genomiske og peptidomiske metoder samt screening metoder for arts og vevs spesifikke identifikasjon av PAPs.
  2. Gjennomfører state-of-the art screening av et bredt spekter av kjemiske reststoffer i PAPs, og videre kvantifisering av identifiserte reststoffer.
  3. Bestemmer overføring fra fôr til laksemuskel av reststoffer funnet i PAPs samt etablering av fôr-til-fillet overføringsmodeller for disse stoffer.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer