Redoksbiologi
Startdato: 1. januar 2017
Sluttdato: 31. desember 2017
Samarbeidspartner: Carsten Berndt

Bakgrunn

Målet for dette prosjektet er å etablere basisforskning innen redox biologi på NIFES. Tidligere var man opptatt av oksidativt stress, det vil si en situasjon der man sto i fare for å få oksidative skader, mens fokus nå har dreiet mot hvordan redox miljøet i cellen styrer metabolisme og utvikling gjennom påvirkning av aktiviteten til en rekke proteiner som innehar en såkalt redox bryter. Vi har fått kontakt med sentrale personer innen dette feltet og har fått tilgang på transgen fisk som uttrykker et protein som avgir fluoriserende farge med bølgelengde som variere med det cellulære redokspotensialet. Vi vil karakterisere denne fisken, bl a undersøke hvordan redokspotensialet utvikler seg gjennom embryonalutviklingen og hvordan cellemiljøet reagerer på oksidativt og reduktivt stress. Vi vil også utvikle metoder for å måle oksidativt stress og oksidasjonsstatus, som kan brukes i ulike sammenhenger både i fiskeernæring, human ernæring og undersøkelser av toksisitet.

Målsetting

Etablere basisforskning innen redox biologi på NIFES

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer