Radioaktivitet i norsk oppdrettslaks
Startdato: 1. januar 2016
Sluttdato: 31. desember 2016
Finansert av: Mattilsynet
Samarbeidspartner: HI
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Det er begrenset informasjon tilgjengelig om nivået av radioaktivitet i norsk oppdrettslaks. Dette ønsker man å endre på, slik at informasjon om nivået av radioaktivitet er tilgjengelig for land som Norge eksporterer oppdrettslaks til. I tillegg så er det ønskelig å vite noe om bakgrunnsnivået av radioaktivitet i tilfelle det skulle skje en ulykke som involverer radioaktivitet. I overvåkningen av norsk oppdrettsfisk, i henhold til Direktiv 96/23, så blir det samlet inn prøver av norsk oppdrettslaks fra hele landet. I dette programmet brukes ikke hele prøvematerialet og man ønsker derfor å bruke dette materialet til måle radioaktivitet.

Målsetting

Dette prosjektet skal måle nivået av radioaktivitet i cirka 100 prøver for å få en status på nivået av radioaktivitet i norsk oppdrettsfisk.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer