Potensielle nye arter for oppdrett i Europa

Undersøke det biologiske og sosioøkonomiske potensialet for nye fiskearter i Europeisk akvakultur

Potensielle nye arter for oppdrett i Europa
Startdato: 1. desember 2013
Sluttdato: 30. november 2018
Finansert av: EU
Samarbeidspartner: HELLENIC CENTER FOR MARINE RESEARCH (HCMR), INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES (IRTA), FUNDACION CANARIA PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALAMAS DE GRAN CANARIA (FCPCT), ISRAEL OCEANOGRAPHIC AND LIMNOLOGICAL RESEARCH LIMITED (IOLR), THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN (UNIABDN), STICHTING DIENST LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK (DLO), HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (IMR), INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO), UNIVERSITÉ DE LORRAINE (UL), TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN (TU/e), AARHUS UNIVERSITET (AU), ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS (APROMAR), UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (UNIBA), INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL), FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX DE NAMUR (FUNDP), NASJONALT INSTITUTT FOR ENAERINGS-OG SJOMATFORSKNING (NIFES), FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO ACUICULTURA DE ANDALUCIA (CTAQUA), CONSELLERIA DO MAR - XUNTA DE GALICIA (CMRM), SKRETTING AQUACULTURE RESEARCH CENTRE AS (SARC), DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU), STERLING WHITE HALIBUT AS (SWH), ICHTHYOKALLIERGEIES ARGOSARONIKOU ANONYMI ETAIRIA (ARGO), AZIENDA AGRICOLA ITTICA CALDOLI (ITTICAL), DOR DGEY YAM LTD (DOR), VAS. GEITONAS & CO LTD EE (GEI), AQUACULTURE FORKYS AE, (FORKYS), CANARIAS EXPLOTACIONES MARINAS SL (CANEXMAR), ASIALOR SARL (ASIALOR), CULMAREX S.A.U. (CULMAREX), IRIDA AE-PRODUCTS FOR ANIMAL PRODUCTION-SERVICES IRIDA), AYUNTAMIENTO DE A CORUNA (MC2), SYNDESMOS ELLHNIKON THALASSOKALLIERGEION SOMATEO (FGM), BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN FISCHINDUSTRIE UND DES FISCHGROSSHANDELS E.V. (BVFi), HUNGARIAN AQUACULTURE ASSOCIATION (MASZ), ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS-CENTRO TECNICO NACIONAL DE CONSERVACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA, EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL AISBL (EUFIC), KENTRO MELETON AGORAS KAI KOINIS GNOMIS ANONIMI EMPORIKI ETAIRIA (HRH),
Prosjektet ledes av: Hellenic Centre of Marine Research

Bakgrunn:

Europeisk akvakultur er en moderne industri som sysselsetter 190 000 personer og omsetter for over 7 milliarder Euro. DIVERSFY har identifisert noen arter som vi mener har stort potensial for oppdrett og som kan bidra til å øke diversiteten av oppdrettet fisk i EU. Artene er hurtigvoksende og/eller blir store og kan dermed danne utgangspunkt for mange forskjellige produkter, til forskjell fra porsjonsfisk som det produseres mye av i Søreuropa. Artene (navn på engelsk eller norsk og latin) er meagre (Argyrosomus regius) og greater amberjack (Seriola dumerili) for varmtvanns marint merdoppdrett, vrakfisk (Polyprion americanus) for marint varmtvanns og temperert merdoppdrett, kveite (Hippoglossus hippoglossus) for marint kaldtvannsoppdrett, mulle (Mugil cephalus) en planteetende art som lever i brakkvann for polloppdrett, og gjørs (Sanders lucioperca) for ferskvannsopdrett i resirkuleringssystemer. Artene ble valgt ut på grunnlag av deres biologiske og økonomiske potesial, samt for å dekke hele det Europeiske området og inkludere ulike oppdrettssystemer. DIVERSIFY har som målsetting å løse dokumenterte flaskehalser, utvide til flere produkter gjennom biologisk og teknologisk forskning og å identifisere gode produkter og utvikle markedet gjennom sosioøkonomisk forskning. NIFES deltar i DIVERSIFY med forskning på ernæring i tilknytning til reproduksjon og yngelproduksjon hos kveite. Webside: http://diversify-eu.weebly.com/

Målsetting:

Å bidra til en effektiv, bærekraftig og markedsorientert utvidelse av akvakultursektoren i EU basert på nye arter og produkter. Dette vil redusere EU’s avhengighet av import av fisk, redusere presset på naturlige fiskebestander og utvikle nye segmenter og skreddersydde produkter for EU markedet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer