Plantevernmidler i fiskefôr og sjømat
Startdato: 1. januar 2015
Sluttdato: 1. januar 2019
Finansert av: NFD
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Fôr til oppdrettsfisk er i stadig endring, og dagens fôr inneholder en stor og økende andel nye, landbaserte råvarer. Det er viktig å være i forkant kunnskapsmessig om hvilke plantevernmidler som er tilstede og hvilke som ikke er tilstede i fiskefôr og sjømat.

I fremtidens fiskefôr vil det være nødvendig å bruke ulike råvarer fra hele verden, og i dette prosjektet bygges kompetanse for å kunne screene hvilke nye plantevernmidler vi kan finne i fôret. Dette skal vi gjøre ved å etablere ny metodikk på NIFES. Når vi vet hvilke stoffer det er snakk om, kan vi finne ut hvilke mengder det dreier seg om.

Målsetting

Målet er å finne ut hvilke plantevernmidler som er tilstede i fôr og som kan være en utfordring, og bidra til at det finnes et godt vitenskapelig grunnlag når det skal fastsette grenseverdier for disse stoffene i fiskefôr og sjømat.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer