PCB i hval
Startdato: 1. mai 2015
Sluttdato: 31. desember 2016
Finansert av: Nærings- og fiskeridepartementet
Samarbeidspartner: Småkvalfangerlaget og næringsaktører
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Det har vist seg at fettrike prøver av hval som spekk kan inneholde forhøyede nivå av PCB og kombinert med ulik analysemetodikk i Japan og Norge/EU har det vist seg vanskelig å forutsi om en forsendelse av spekk blir avvist eller ikke når den ankommer Japan. Analysene av spekkprøvene i prosjektet vil gi et bedre datagrunnlag for PCB i hvalspekk. De vil også kunne danne grunnlaget for en mulig framtidig sammenligning med japansk metode. Innholdet av kvikksølv i hvalkjøtt har vært undersøkt tidligere og den gang viste undersøkelsen at nivået var under grenseverdi på 0.5 mg/kg som gjelder det meste av fisk. Det er derfor interessant å se om nivåene av kvikksølv har endret seg i løpet av årene som har gått.

Målsetting

I løpet av hvalfangstsesongen 2015 skal prøver av vågehval tas slik at følgende mål kan oppnås:

  1. Dokumentere nivå av PCB 7 i årets fangst i tre ulike typer spekk fra samme dyr; ryggspekk, bukspekk og tungespekk for å se på variasjon mellom ulike typer spekk fra samme dyr, variasjon mellom ulike dyr og spesielt geografisk variasjon mellom dyr fanget i nord og i sør. I tillegg vil årets verdier bli sammenlignet med tilsvarende tall fra rundt år 2001 av PCB i norsk hval gjort av NVH/VI.
  2. Dokumentere nivå av kvikksølv i hvalkjøtt. Nivåene vil bli sammenlignet med tall fra 2011 på kvikksølv i norsk hval analysert av NIFES.
  3. Innhente prøver til fremtidige mikrobiologiske og parasittologiske bestemmelser.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer