Overvåking av skjellproduksjon

Nasjonalt tilsynsprogram for skjellproduksjon

Overvåking av skjellproduksjon
Finansert av: Mattilsynet
Samarbeidspartner: Mattilsynet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Nasjonalt tilsynsprogram for skjellproduksjon ble startet av Mattilsynet i 2006 på bakgrunn av krav i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig tilsyn med produkter av animalsk opprinnelse beregnet på human konsum (H3) (”Hygienepakken”). Før dette har NIFES bidratt i skjellovervåkning siden 1999.

Målsetting

Formålet med Nasjonalt tilsynsprogram for skjellproduksjon er å dokumentere forekomst av kjemiske forurensende stoffer og indikatorbakterien E. coli i områder der muslinger produseres for kommersiell omsetning.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer