Overvåking av uønskede stoffer i oppdrettsfisk

OK-program for legemidler, forbudte og forurensende stoffer i fisk (96/23)

Overvåking av uønskede stoffer i oppdrettsfisk
Finansert av: Mattilsynet
Samarbeidspartner: Mattilsynet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Norge er forpliktet av internasjonale avtaler og EU- lovgivningen til å ha et overvåkingsprogram for legemidler, ulovlige stoffer og miljøgifter i matproduserende dyr. Mattilsynet har ansvaret for håndheving, planlegging, og prøvetaking knyttet til EUs regelverk i Norge. På vegne av Mattilsynet, er NIFES ansvarlig for analyser og rapportering i overvåkingsprogrammet for norsk oppdrettsfisk.

Prøver av fisk på ulike stadier i produksjonen skal bli tatt ut av offisielle inspektører fra Mattilsynet uten forutgående varsel og undersøkes for ulovlige stoffer. Veterinære legemidler og miljøgifter skal undersøkes i prøver tatt fra fisk på prosessanlegg, disse prøvene er representative for fisk klar for konsum. Antallet analyse av ulike stoffer baseres på forbruk av legemidler i oppdrettsnæringen og krav til dokumentasjon av nivåer av miljøgifter i oppdrettsfisk.

Målsetting

Overvåkingsprogrammet for legemidler, ulovlige stoffer og forurensninger i oppdrettsfisk skal være med på å sikre trygg norsk oppdrettsfisk. Dette blir gjort i henhold til EU-direktiv 96/23 » On measures to monitor certain substances and residues thereof in live animal and animal products »

I henhold til direktiv 96/23 skal det minimum tas en prøve per 100 tonn produsert fisk hvert år. Lokaliteter fra alle regioner med oppdrett, og minst 10 % av det totale antall anlegg, skal inngå i prøvetakingsplanen. Omtrent 30 % av prøvene skal analyseres for ulovlige stoffer, og resten av prøvene skal analyseres for veterinære legemidler og miljøgifter.
For 2017 skal det analyseres ca 2700 prøver som representerer ca 13 500 fisk. Resultatene av disse analysene komme til å bli publisert i en rapport.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer