Overvåking av miljøgifter i sjømat i Vatsfjorden

Overvåking av tungmetaller og miljøgifter i Vatsfjorden

Overvåking av miljøgifter i sjømat i Vatsfjorden
Startdato: 1. juni 2015
Sluttdato: 31. desember 2015
Finansert av: Jacob Hatteland Resources AS
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Det er mistanke om at et anlegg som demonterer gamle oljeplattformer har forurenset det marine miljøet i Vatsfjorden, Rogaland, med kvikksølv siden 2005. Tidligere analyser viser forhøyet og stigende konsentrasjon av kvikksølv bl.a. i krabbeklør, men ikke over grenseverdien for mattrygghet satt av EU og Norge. Vatsfjorden er en liten, innelukket fjord i Vindafjord kommune, med grunn terskel og trolig liten utveksling med fjordsystemet utenfor. Oppdragsgiver, som er eier av et lokalt oppdrettsanlegg, ønsker å dokumentere nivået av kvikksølv og andre miljøgifter i marine organismer fra dette området, og har bedt NIFES om å gjennomføre et lite overvåkingsprogram. 2014 var det første året denne overvåkningen foregikk, og dette vil fortsette i 2015.

Målsetting

Målet med dette prosjektet er å undersøke nivået av miljøgifter i sjømat fra en fjord som kan være påvirket av industriell forurensning, og å oppdage dersom det skjer en økning over tid som kan skyldes denne forurensningen.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer