Optimalisere bruk av marint omega-3 i laksefôr
Startdato: 1. januar 2013
Sluttdato: 31. desember 2015
Finansert av: NFR
Samarbeidspartner: Skretting ARC, Marine Harvest (CAC)
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

De marine råvarene som laksefôr tradisjonelt har vært laget av, har sørget for at laksen har fått i seg rikelig med langkjedede marine omega-3 fettsyrer (EPA og DHA). Hovedkilden til EPA og DHA er fiskeolje, og fiskemel inneholder også noe, men utover dette finnes det per i dag ingen alternative kilder for de volumene som er nødvendig for oppdrettsnæringen. Økende oppdrett og begrenset tilgang på fiskeolje har gjort at det er umulig å benytte samme høye innhold i fôrene av EPA og DHA som tidligere. Dermed er det kritisk å avklare hvor mye laksen faktisk trenger, hvilke konsekvenser det kan ha for vekst og helse å redusere innholdet i fôrene. I tillegg bør man finne ut hvordan fôrene kan optimaliseres for at laksen i størst mulig grad skal ”spare” på EPA og DHA (ved å forbrenne andre fettsyrer mens disse lagres i kroppen), og lage mer av disse fettsyrene selv, ved å avmette og kjedeforlenge kortere omega-3 fettsyrer som finnes i planteoljer.

Målsetting

Per i dag vet man ikke nøyaktig hva laksens behov for disse EPA og DHA er, og hvor lavt man kan gå før det får konsenser for fiskens vekst og helse. Dette ønsker vi å finne ut av i dette prosjektet. Det er også usikkert i hvor stor grad laksen kan produsere sin egen EPA og DHA fra kortkjedede omega-3 fettsyrer fra planteriket (ALA), og hvilke forutsetninger som må være tilstede for at denne produksjonen skal bli så effektiv som mulig. Redusert innblanding av fiskeolje i fôrene fører også til at denne må erstattes med andre fettkilder, som medfører store endringer i fettsyresammensetningen i fôret. Det er behov for mer kunnskap om hvordan disse endringene påvirker vekst, fettsyreretensjon, fordøyelighet og helse hos fisken, bl.a. hva er laksens behov for mettet fett (evt. er det et behov?), hvilke konsekvenser vil en kraftig reduksjon i mettet fett ha for fiskens helse, og hva er øvre grense for fordøyelighet? I tillegg ser vi på betydningen av enumettet fett og omega-6 på fiskens helse og på retensjon av EPA og DHA.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer