Oppfølging av basisundersøkelser for fremmedstoffer i villfisk
Samarbeidspartner: Havforskningsinstituttet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

NIFES har siden 2006 gjennomført en rekke basisundersøkelser for å kartlegge innholdet av fremmedstoffer i våre viktigste kommersielle fiskearter. Til nå er det fullført omfattende basisundersøkelser for NVG-sild, nordsjøsild, blåkveite, makrell, torsk og sei. Disse basisundersøkelsene danner grunnlaget for en videre kunnskapsbasert og målrettet overvåkning av disse artene.

I prosjektet ”Oppfølging av basisundersøkelser” gjennomføres videre overvåkning av fremmedstoffer i alle arter der basisundersøkelser er fullført. For torsk og sei gjennomføres en årlig overvåkning av fisk fra Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. NVG-sild fra Norskehavet og Nordsjøsild fra Nordsjøen overvåkes kun hvert tredje år, siden basisundersøkelsen for disse artene viste at årlig overvåkning ikke var nødvendig. Makrell overvåkes årlig i Skagerrak og hvert tredje år i Nordsjøen. Basisundersøkelsen for blåkveite viste at det var utfordringer knyttet til innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i enkelte områder, og som en følge av dette ble to områder utenfor kysten av Nordland stengt for fiske av blåkveite i perioden 2012-2015. I denne perioden ble det gjennomført årlig overvåkning av nivåene av fremmedstoffer i blåkveite spesielt fra disse områdene. Denne årlige overvåkningen viste lavere nivåer av dioksiner og dioksinlignende PCB, og i 2016 ble områdene åpnet igjen for fiske av blåkveite. I 2017 skal det gjennomføres overvåkning av blåkveite i andre viktige fiskeriområder for denne arten.

Målsetting

Målsettingen med prosjektet er å sikre god og oppdatert kunnskap om nivåene av fremmedstoffer i våre viktigste kommersielle arter. Overvåkningen skal dokumentere utviklingen i nivået av fremmedstoffer i disse artene over tid, og sikre at eventuelle nivåer over grenseverdiene blir oppdaget. Overskridelser rapporteres til myndighetene som grunnlag for eventuelle tiltak.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer