Oppdatering av fett for fiskehelse

Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet; ”Fett for fiskehelse” – oppdatering anno 2016

Oppdatering av fett for fiskehelse
Startdato: 20. februar 2016
Sluttdato: 1. juni 2016
Finansert av: FHF
Samarbeidspartner: Nofima
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Tilgang på fiskeolje er en akutt begrensing for produksjon av oppdrettslaks. Det er enighet om at kunnskapshullene er til dels store i forhold til hvor lite marint omega-3 er nok i fôr til laks. Når mengde fiskeolje i fôr reduseres må noe annet økes. Kunnskapshullene er varierende i forhold til hvilke andre fett-typer fiskeolje i laksefôret kan erstattes med. Det er behov for en bred gjennomgang av eksisterende kunnskap og pågående aktivitet innenfor tema ”hvilken betydning har endret fettsyresammensetning for laksens helse, velferd og robusthet”. Med bakgrunn i en slik gjennomgang kan de faktiske kunnskapsbehov identifiseres.

Målsetting

Formålet med prosjektet:
1) Å gi en oversikt over dagens kunnskapsstatus og oppdatert anbefaling ift fettsyresammensetning i fôr til laks og ørret for å ivareta fiskens helse og velferd.
2) Med bakgrunn i oppdatert kunnkspasstatus (delmål 1) vil rapporten belyse kunnskapsbehov. Dette vil danne grunnlag for eventuelle revideringer av dagens prioriterte forskningsområder.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer