Omega-6/omega-3 og mettet fett i fôr og laksens helse
Startdato: 1. januar 2014
Sluttdato: 1. april 2015
Finansert av: FHF
Samarbeidspartner: Nofima, Skretting ARC
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

I dagens situasjon med svært begrenset tilgang på fiskeolje er det umulig å opprettholde/øke produksjonen av Atlantisk laks samtidig som man opprettholder nåværende innblanding av fiskeolje. Dette får en rekke konsekvenser, hvorav den mest åpenbare er et redusert innhold av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA i fôret. Imidlertid fører redusert innblanding av fiskeolje også til at denne må erstattes med andre fettkilder, og konsekvensene blir store endringer i fettsyresammensetningen i fôret. Det er behov for mer kunnskap om hvordan disse endringene påvirker fiskens helse, bl.a. hva er laksens behov for mettet fett, og hvilke konsekvenser vil en kraftig reduksjon i mettet fett ha for fiskens helse, og hva er øvre grense for fordøyelighet. I tillegg må man se på betydningen av omega6/ omega3-ratio eller totalt omega6-nivå i laks, der optimalt forhold mellom omega-3 og omega-6 må bestemmes samtidig med minimumsbehov og øvre toleransegrense. Spesielt er det stor usikkerhet knyttet til hvordan endringer i fettsyresammensetning kan påvirke laksens motstandsdyktighet mot virussykdommer. Det er dokumentert at fettsyresammensetning i fôr påvirker infeksjoner og immunforsvar hos laks, men kunnskap om hva som er optimal fettsyresammensetning for god beskyttelse mot virusinfeksjoner mangler. Mange in vitro forsøk har vist effekter av omega-3 og omega-6 både på immunresponser og inflammasjon.

Målsetting

  • Øke kunnskap om hvordan fettsyresammensetning i fôret påvirker inflammasjons- og immunrespons i hodenyreceller/ makrofager, når disse stimuleres med LPS (trigger inflammasjon) og med ulike virus.
  • Øke kunnskap om hvordan fettsyresammensetningen i fôret påvirker motstandsdyktighet mot virussykdom (PD), ved at utvalgte fôringsgrupper av laks brukes i smitteforsøk.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer