Overvåking av fiskefôr

Overvåkning av fiskefôr

Overvåking av fiskefôr
Finansert av: Mattilsynet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Produksjonsvolumet av oppdrettet norsk laksefisk fortsetter å vokse, og med den også forbruket av fôr i oppdrettsnæringen. Det er viktig å kunne dokumentere og overvåke utviklingen av norsk fiskefôr med tanke på sammensetning, både næringsstoff og fremmedstoff. NIFES har siden 1996 på oppdrag for Mattilsynet hatt denne rådgivende rollen i dette fiskefôr programmet.

Målsetting

Overvåkingsprogrammet ”Fôrvarer til fisk og andre akvatiske dyr” har som mål å følge med på utviklingen av innholdet av uønskede stoffer i fiskefôr og ingredienser, både marine og vegetabilske, som benyttes i fiskefôrproduksjonen i Norge. Samtidig følger programmet med på innholdet av noen positive næringsstoffer i norsk produsert fiskefôr .

Dette gjør at vår oppdragsgiver (Mattilsynet) kan være i forkant i risikotenkingen ved at kunnskap som kommer fram gjennom fôr programmet blir en del av grunnlaget for planlegging av det generelle tilsynet med fôrbransjen.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer