Nasjonal undersøkelse av forekomst av Anisakis i norsk oppdrettslaks
Startdato: 1. november 2013
Sluttdato: 1. juli 2015
Finansert av: FHF
Samarbeidspartner: HI
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Parasitter er vanlig i villfisk fra sjø. Dette gjelder særlig for larvene av visse parasittiske rundmark, i dagligtale kalt ”kveis”. Den hos oss viktigste arten er Anisakis simplex. Denne kan gi akutt magesykdom dersom den uheldigvis spises levende. Kveisen dør imidlertid ved frysing, steking, koking eller sterk salting over lengre tid. Norge har lenge hatt unntak fra det såkalte frysekravet for oppdrettet atlantisk laks (Salmo salar) fordi det ble vurdert slik at det kun er ubetydelig risiko for at oppdrettslaks inneholder kveis. Dette fordi kveisens livssyklus brytes når laksen utelukkende gis tørrfôr. Mattilsynet ønsker nå å videreføre frysefritaket for oppdrettslaks i nasjonal forskrift. Det mangler imidlertid oppdatert dokumentasjon som viser at filetene ikke innebærer en helsefare mht forekomst av kveis.

Målsetting

Prosjektets hovedmål er å etablere den epidemiologiske bunnlinjen med hensyn til forekomst av Anisakis i norsk oppdrettslaks som utgangspunkt for vurderingen av unntaket fra frysekravet før rått konsum. I tillegg til å være et viktig bidrag for revurderingen av gjeldende regelverk, vil prosjektet gi økt kunnskap om viktige faktorer som påvirker forekomst av Anisakis i norske oppdrettsanlegg for laks.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer