Nærings- og fremmedstoffer i sjømat fra havområdene utenfor Afrika
Startdato: 1. april 2017
Sluttdato: 1. april 2018
Samarbeidspartner: HI (CDCF)
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Norge har tatt på seg rollen som en ambassadør for FAO innen temaet global matsikkerhet. Fisk og annen sjømat har en sentral rolle i matsikkerhet og er en viktig matvaregruppe når det gjelder forebygging av feilernæring og ikke-smittsomme sykdommer. Sjømat er en god kilde til fett og protein, og en unik kilde til mikronæringsstoff som marine fettsyrer, jod, selen og vitamin D. Små fisk som spises hele med bein og innmat er i tillegg en god kilde til kalsium, sink og vitamin A. Globalt sett er fremdeles underernæring og feilernæring en utfordring, og mangel på for eksempel vitamin A rammer omtrent 1/3 av alle førskolebarn. Det finnes per i dag lite data på innhold av næringsstoff i ulike arter fra ulike områder globalt. Havområdene utenfor Afrikas vestkyst inneholder store fiskeressurser som et resultat av at næringsrikt dypvann strømmer til overflaten og gir svært høy produktivitet. Her er rike forekomster av fiskearter som ansjos, sardiner, Sardinella, makrell og hestemakrell, arter som utgjør viktige matressurser særlig for kystbefolkningen i Afrika og som ressurs for kystnasjonene i området. I tillegg til kunnskap om innholdet av næringsstoffer er det behov for økt kunnskap om nivåer av både tradisjonelle miljøgifter som tungmetaller og organiske miljøgifter så vel som «nye» miljøgifter og mikroorganismer. Kunnskap om nivåer av uønskede elementer som miljøgifter og mikroorganismer har betydning både for å vurdere mattrygghet og eventuelle effekter av forurensning av det marine miljø.

 

Målsetting

I mai 2017 startet Nansen-programmet med tokt langs vestkysten av Afrika. Nansen-programmet har som overordnet mål å gjennom bærekraftig fiskeri sikre matsikkerhet for folk i samarbeidsland. En viktig del av det å sikre matsikkerheten er å dokumentere innholdet av næringsstoffer i fiskeressursene, samt å dokumentere at fisken er trygg å spise. Hovedmålet med dette prosjektet, som er en liten del av Nansen-programmet er å øke kunnskapen om innholdet av nærings- og fremmedstoffer i de vanligste fiskeartene som fiskes i Canary Current utenfor kysten av Vest-Afrika, samt i mesopelagisk fisk fra området. Samtidig ønsker vi å kunne forklare hvorfor nivåene er slik de er. For å gjøre dette blir det samlet inn prøver på tokt med Dr. Fridtjof Nansen fra mai til august 2017; på strekningen Casablanca – Las Palmas – Dakar – Konakry, med en avstikker etter Las Palmas for innsamling av mesopelagisk fisk. Toktet er i regi av Havforskningsinstituttet (CDCF) og det vil bli tatt trålprøver for å undersøke fiskebestander og økosystemenes tilstand. Prøver for nærings- og fremmedstoffanalyse vil bli tatt fra til sammen fem stasjoner. Prøver av fisk og evt. blekksprut fra tråltrekk vil bli bearbeidet om bord med tanke på senere analyse for mange ulike næringsstoffer og miljøgifter. Det vil bli tatt prøver av makrell som vil bli undersøkt for tilstedeværelse av parasitten Kudoa og det vil bli tatt prøver av dominerende fiskeslag med tanke på bakterier som Salmonella og enterobakterier. Av fisk som er store nok til det vil vi analysere for kvikksølv og metylkvikksølv i både filet- og leverprøver og ta prøver av tarminnhold for analyse for mikroflora-DNA (for metylerings- eller demetyleringsbakterier), totalkvikksølv og metylkvikksølv. Det vil også bli tatt prøver til analyse for stabile N-, C- og S- isotoper som mulige forklaringsvariabler. Mesopelagisk fisk vil bli prøvetatt hele og analysert for næringsstoffer og fremmedstoffer, og i tillegg vil prøver bli tatt vare på for senere analyse for mikroplast.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer