Modernisering av analysemetoder for å kartlegge ulike former og metabolitter av B-vitaminene

Vitaminomics for å analysere B-vitaminer inkludert metabolitter

Modernisering av analysemetoder for å kartlegge ulike former og metabolitter av B-vitaminene
Startdato: 1. januar 2017
Sluttdato: 31. desember 2017
Finansert av: NIFES
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

De åtte B-vitaminene (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) er essensielle næringsstoff for fisk og menneske, og virker blant annet som koenzymer i cellulær metabolisme og energiproduksjon. De er med på å opprettholde byggesteiner som DNA, proteiner, karbohydrater og lipider, og er nødvendige for produksjon av røde blodceller og normal funksjon av nervesystemet. Tilstrekkelig næringstilgang på B-vitaminene er derfor nødvendig for god helse.
I fiskeoppdrett er fiskefôret i dag ofte laget fra planteråvarer og kan ha for lav tilgjengelighet av B-vitaminer, og supplement kan være nødvendig for god appetitt og vekst. Det er også viktig at fisk inneholder nok B-vitaminer da fisk som mat er en naturlig B-vitamin kilde. Ved godt kosthold har kroppen normalt en fysiologisk balanse av B-vitaminene, men dette burde kartlegges bedre i ulike livssituasjoner.
Gjeldende analysemetoder basert på mikrobiologi og fluorescens er ikke tilstrekkelige for å analysere de mange ulike former og metabolitter av B-vitaminene som forekommer. Et satsningsområde ved NIFES er derfor modernisering av metodene med formålet å utvikle en «vitaminomics» strategi for å kartlegge mange B-vitamin former og metabolitter i samme analyse. Til dette benytter vi ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) instrumenter koblet til «high resolution accurate mass» og «triple quadrupole» massespektrometere.

Målsetting

Modernisering av analysemetoder for å kartlegge ulike former og metabolitter av B-vitaminene i fôr, næringsmidler, vev og vevsvæsker relatert til forskingsprosjekter innen ernæring av fisk og menneske.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer