Miljøgifter i fôringredienser

Dioksiner i fôrmidler av fisk

Miljøgifter i fôringredienser
Finansert av: Mattilsynet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Overvåknings- og kartleggingsprogram (OK-program) gjennomføres på vegne av Mattilsynet for å skaffe oversikt over mulige farer som truer fiske-, plante-, dyre- og/eller folkehelsen.

I et mattrygghetsperspektiv er det viktig å overholde øvre grenseverdier for de nevnte stoffene i fôrmidler som inngår i fôr til matproduserende dyr. Matproduserende dyr har forholdsvis kort levetid og dyrehelsemessige konsekvenser er derfor minimale. For selskapsdyr som har livslengde opp mot forventet levetid, er dyrehelseaspektet mer aktuelt. Tidligere ble det bare tatt ut prøver av materiale som var relevant for fiskefôr. Nå tas det også prøver av fiskefôrmidler beregnet til produksjonsdyr på land og selskapsdyr, med unntak av fôrmidler som bare er aktuelle for pelsdyr.

Målsetting

OK programmet for dioksiner, dioksinlignende PCB og andre PCB i fôrmidler av fisk har som formål å skaffe fram kunnskap om nivåene og variasjonen i dioksiner og PCB i aktuelle fôrmidler av fisk. Fôrmidler av fisk kan benyttes i fôr til fisk, produksjonsdyr på land og selskapsdyr.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer