Miljøgifter i brosme, lange og annen dypvannsfisk fra norske kyst- og havområder

OK-program: 43836 Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære farvann 2015

Miljøgifter i brosme, lange og annen dypvannsfisk fra norske kyst- og havområder
Startdato: 1. januar 2013
Sluttdato: 1. juli 2016
Finansert av: Mattilsynet
Samarbeidspartner: Havforskningsinstituttet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Ulike undersøkelser har vist at dypvannsarten brosme (Brosme brosme) kan ha relativt høye konsentrasjoner av kvikksølv i fileten. Blant annet har analyser av brosme fanget ved kysten av Vestlandet har like høyt eller høyere kvikksølvnivå enn brosme fanget ved vraket av ubåten U864 ved Fedje, med enkeltfisk som overskrider EU og Norges øvre grenseverdi for omsetning til humant konsum. Dessuten har det blitt avdekket at brosme fra Hardangerfjorden inneholder svært høyt nivå av kvikksølv, og Mattilsynet har gitt kostholdsråd for størstedelen av Hardangerfjorden med hensyn på brosme. Dette har ført til et behov for en grundigere kartlegging, en basisundersøkelse, av brosme fra norske kyst- og havområder, med hensyn på kvikksølv og andre uønskede stoffer. Samtidig er det behov for mer kunnskap om innholdet av fremmedstoffer også i andre dypvannsarter som fiskes i de samme områdene som brosme, deriblant lange (Molva molva), blålange (Molva dipterygia) og en rekke andre arter.

Målsetting

Målet er å undersøke nivået av fremmedstoffer i brosme, lange og andre dypvannsarter fra norske kyst-, fjord- og havområder for å avdekke eventuelle områder der det er for høye nivåer av fremmedstoffer i forhold til grenseverdier. Samtidig vil det bli dannet et sett med bakgrunnsdata som fremtidig overvåkning kan baseres på.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer