Metoder for analyserer av legemidler
Startdato: 1. januar 2016
Sluttdato: 31. desember 2016
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

På NIFES analyserer man fôr, fiskemuskel og andre sjømatprodukter for rester av lovlige brukte legemidler og ulovlige legemidler. Prøver fra Mattilsynets overvåkningsprogram av oppdrettsfisk utgjør hoveddelen av analysene. I henhold til “2002/657/EC: Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results” er det en rekke krav til metodene for at de skal være godkjent til å analysere prøver som skal rapporteres i overvåkningsprogrammet for oppdrettsfisk. På NIFES jobber vi kontinuerlig med å forbedre metodene våre.

Målsetting

På NIFES jobber vi kontinuerlig med å forbedre metodene, og det er et mål for NIFES å ha gode, robuste og akkrediterte metoder. Alle analysene av legemidler på NIFES blir utført ved bruk av LC-MS QQQ, dette er analyseinstrument med høy sensitivitet og selektivitet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer