Mekanistiske effekter av pirimifos på laks
Startdato: 1. april 2014
Sluttdato: 1. juli 2014
Finansert av: NIFES
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Pesticidet pirimifos er påvist i fiskefôr til oppdrettslaks. Lite kunnskap er tilgjengelig om toksiske effekter på fisk og spesielt om hvilke mekansimer i fisk som påvirkes.

Målsetting

Målet med prosjektet er å gjøre et dose-respons cellestudie med pirimifos med laksehepatocytter for å søke etter biomarkører for eksponering for dette pesticidet i laks.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer