Kvikksølv og ikke-smittsomme sykdommer

Betydningen av metylkvikksølv og næringsstoff interaksjon ved utvikling av livsstilssykdommer

Kvikksølv og ikke-smittsomme sykdommer
Startdato: 1. september 2013
Sluttdato: 31. august 2018
Finansert av: Norges forskningsråd
Samarbeidspartner: Universitetet i Lund Sverige, Universitetet i California USA, Universitetet i Kjøbenhavn Danmark, Flemish Institute for Techolology Belgia, Universitetet i Bergen Norge, National Research Institute of Fisheries Science Japan
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Metylkvikksølv er en miljøgift som finnes i dag og er spesielt relevant for eksponering via marine matvarer. Metylkvikksølv er en svært kjent miljøgift som er mye studert, men forståelsen for potensielle helserisikoer er fortsatt mangelfull. Sentralnervesystemet er særlig sensitivt for kvikksølv eksponering, spesielt i løpet av tidlige livsstadier, men også kardiovaskulær status og andre livsstil syndrom er kjent for å bli rammet av kvikksølv eksponering. Tidligere studier har indikert at metylkvikksølv kan forverre diettindusert fedmeutvikling og glukoseintoleranse. Metylkvikksølv er blant annet involvert i Ca2+ homeostase og signalering, og dette gjør at metylkvikksølv er en potensiell faktor for å påvirke fedmeutvikling og insulinsekresjon. Den intracelluære Ca2+ konsentrasjonen er hovedsignalet for insulinsekresjon fra betacellene i pankreas, og dette er en mulig mekanisme hvor metylkvikksølv kan påvirke ved å øke den intracellulære Ca2+ konsentrasjonen i betacellene og gi en effekt på fedmeutvikling og insulinsekresjon.

Kvikksølveksponering er assosiert med neurotoksiske effekter på motorisk funksjon, hukommelse og læring. Utviklingen av sentralnervesystemet er særlig sensitivt, også for konsentrasjoner som er uten skadevirkninger hos voksne individ. Næringsstoffer som selen og flerumettede fettsyrer kan motvirke kvikksølv forgiftning gjennom mange ulike mekanismer. Selen vil for eksempel kunne binde seg til kvikksølv og derved redusere dets biotilgjengelighet og bioaktivitet.

Målsetting

I dette prosjektet vil vi bestemme effektive doser for kvikksølv neurotoksisitet og interaksjoner med næringsstoffer. Videre vil underliggende molekylære mekanismer bli studert, og dette vil kunne føre til identifiseringen av biomarkører for næringsstoff modulert kvikksølv toksisitet. Vi vil ha fokus på hvordan MeHg kan påvirke hjernes funksjon og utvikling av diabetes.

Den neurotoksiske effekten vil bli studert ved bruk av cellelinjer og zebrafisk, mens beta-celle linjer, primære langerhanske øyer og gnagere vil bli brukt til å studere toksisiteten til MeHg på beta-celler.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer