Måling av oxidativt stress under tidlige livsstadier

Transgen model for in vivo analyser av redoks potensiale.

Måling av oxidativt stress under tidlige livsstadier
Startdato: 1. januar 2014
Sluttdato: 31. desember 2014
Finansert av: NFD
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Redox potensialet er viktig for styring av metabolisme og celleutvikling, og påvirkes av både næringsstoffer og fremmedstoffer. Det vil være forskjellig redox potensial i ulike organer, intra- og ekstracellulært, ved proliferering/differensiering/apoptose/nekrose, og i ulike organeller. Skifte av redox potensial skjer også under embryoutviklingen og under utvikling av organer på larvestadiet. I sebrafisk embryo og larver, er det mulig å måle in vivo graden av oksidering i ulike vev og organer ved hjelp av redox-sensitive grønt fluoriscerende protein, roGFPs. Vi planlegger derfor å etabler stabile, transgene roGFP sebrafisk linjer som kan brukes til in vivo kvalitative og kvantitative målinger av redoks potensiale under tidlige livsstadier. Dette er basiskunnskap for videre studier av effekt av næringsstoffer og fremmedstoffer på redoks i zebrafisk.

Målsetting

Vi vil karakterisere og teste den transgene linjen ved å utføre 2 ulike piloteksperimenter:

  1. I embryo og larveutvikling går cellene i en organisme gjennom ulike prosesser som forenklet kan grupperes som proliferering, differensiering og apopotose. Cellens redox-potensial varierer basert på hvilken prosess som er aktiv; ved prolifereing er cellemiljøet mest redusert, ved differensiering er det mer oksidert, mens ved apoptose er det enda litt mer oksidert. Ved å måle redokspotensialet i ulike deler av tarm og muskel gjennom embryo og larve-utviklingen ved hjelp av roGFP, kan man si noe om hvilke prosesser som er aktive når og hvor i organene.
  2. Ved å erstatte marine ingredienser i for til akvakultur arter med vegetabilske ingredienser, så innføres nye kjemiske fremmedstoff, inkludert pesticider. Pesticider er giftige, og kan føre til oksidativt stress, og mange av pesticidene er kjent for å være neurotoksiske. Vi vil undersøke om vi kan påvise ROS dannelse ved hjelp Tg;RedOx, ved å bruke en linje som uttrykker roGFP i CNS under tidlig utvikling hos embryo som er eksponert for Endosulfan eller Chlorpyrifos.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer