LiFF

Lokale fôringredienser til kompetitive og bærekraftige høykvalitets fiskefôr

LiFF
Startdato: 1. januar 2010
Sluttdato: 1. september 2014
Finansert av: Nordic Marine Innovation
Samarbeidspartner: Skretting, Matorka (Island), Matis (Island), UIG (Sverige), DTU(Danmark) mf
Prosjektet ledes av: Matis ohf/Jon Arnason

Bakgrunn

Nordic Marine Innovation programet fokuserer på utnyttelse av mikroalger, tang og blåskjellmel som fiskefór. Integrering av lokale råvarer som ingredienser i fiskefór er en ny tilnærmelse for å få til en bærekraftig akvakultur og signifikant redusere karbon fotavtrykk i produksjonen.

Prosjektet som ledes fra Island utvikler blåskjellmel og tang/tare mel som blir evaluert til bruk i for. Blåskjell og tang og tare er høstet på ulike lokaliteter i Danmark og på Island og benyttes i fór til tilapia og røye.

 

Målsetting

NIFES har mottatt fór og fiskeprøver til analyse for fremmedstoff og næringsstoff og det ble i 2012 skrevet en foreløpig rapport . Siden har vi fått inn ytterligere prøver til analyse som ved slutten av 2013 er påbegynt. Prosjektet avsluttes høst 2014 og en endelig rapport skal skrives.

Prosjektet som ledes fra Island har utviklet blåskjellmel og tang/tare mel som blir evaluert til bruk i fór. Både blåskjell og tang og tare er høstet på ulike lokaliteter i Danmark og på Island. Melene har vært benyttet i fóringsforsøk og gitt til tilapia og røye. NIFES har mottatt fór og fiskeprøver til analyse for fremmedstoff og næringsstoff for å evaluere fórenes egnethet som fiskefór og for en videre bærekraftig produksjon.

Blåskjell egner seg bra som en fórkomponent både med hensyn til næringsinnhold og fravær av fremmedstoff som cadmium og arsen. Tang og tare produktene vi har analysert egner seg ikke til fór pga høyt innhold av både kadmium og arsen. Tareproduktene er tatt fra spesielle områder rundt Island og fremmedstoff innholdet kan reflektere dette. All tare trenger ikke inneholde høye verdier av kadmium og arsen.

Blåskjell kan utnyttes som fóringrediens. Tang og tare produkter fra ulike lokaliteter og ulike typer tang må undersøkes mer nøye for fremmedstoff og kan dermed ikke uten videre benyttes i fór.

Det er ønskelig å evaluere alternative forkilder og etablere en bærekraftig produksjon og prosessering av disse næringsstoffene.  Andre næringskilder som alger, har vært diskutert i prosjektet og skisse til videre undersøkelser vil diskuteres på førstkommende prosjektmøte.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer