Kartlegging av miljøgifter i hyse i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet
Startdato: 1. september 2014
Samarbeidspartner: Havforskningsinstituttet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

NIFES har stått i bresjen for at det skal gjennomføres basisundersøkelser for de viktigste kommersielle artene i norsk fiskeri. Dette for å skaffe en grunnleggende forståelse for innhold av uønskede stoffer og hvordan de fordeler seg i forhold til geografisk utbredelse, mellom sesongene og i forhold til vev, størrelse og kjønn.

Hyse er en av fem store arter i innen norsk fiske med et oppfisket kvantum på over 100 000 ton per år, verdt rundt 1/13 del av den totale norske fiskeriinntekten i 2013.

Hyse er tradisjonell barnemat i form av fiskeboller, og sårbarheten av barn i utvikling i tillegg til det høye matinntaket i forhold til kroppsstørrelsen, gjør det enda viktigere å ha god kunnskap over uønskede stoffer i hyse.

I tillegg til matrelaterte overveielser er hyse sannsynligvis egnet som miljøindikator, fordi den spiser spesielt mye bunndyr som bor i sedimentet. Derfor kan forurensninger av sedimentet, for eksempel pesticider, bio-akkumuleres i hysens lever. Pesticidundersøkelser er en del av de nyeste storsatsningene og mange pesticider er ny prioriterte i vanndirektivet 2013. I tillegg har Fiskeridirektoratet ytret at miljøgifter i sedimenter bør kobles opp mot trygg sjømat.

Målsetting

Dette prosjektet er planlagt som en del av de nye statlige satsinger for sjømatovervåkning. Målet er å gjennomføre en full basisundersøkelse for hyse over tre år i samarbeid med havforskningsinstituttet, styrket gjennom jevnlige møter. Formålet med dette er å gi et best mulig bilde av forurensningssituasjonen med giftige grunnstoffer og organiske miljøgifter/pesticider i hyse filet og lever i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Dette vil levere et godt, vitenskapelig grunnlag til å vurdere sjømattrygghet.

Det skal samles inn 25 fisk fra 33 havområder innen kort tid, for å undersøke den geografiske spredningen av de uønskete stoffene. Av de 10 mest interessante områdene skal det i tillegg samles inn og analyseres 25 fisk i hver av to andre årstider for å undersøke sesongvariasjonen. Vi vil sammenligne resultatene med tidligere basisundersøkelser av andre arter, og sediment analyse data, som er tilgjengelig på mareano.no.

Resultatene skal være tilgjengelige for allmenheten gjennom sjømatdatabasen, vitenskapelige publikasjoner og populærvitenskapelig publikasjon. Vi vil også levere rapporter for Mattilsynet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer