Kadmiumanalyser i krabbeprodukter på det norske markedet
Startdato: 1. januar 2016
Sluttdato: 31. desember 2016
Finansert av: NIFES
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Taskekrabbe akkumulerer relativt høye nivåer av kadmium i leveren/fordøyelseskjertelen, og det er tidligere vist at krabbe fanget nord for Saltenfjroden har spesielt høye konsentrasjoner av kadmium i brunmaten. Det er også tidligere vist at krabbe fra Nordland hadde konsentrasjoner av kadmium i klokjøtt over grenseverdi, men i ettertid har det vist seg at det kan være knyttet til prøvebehandlingen som ikke tilsvarer slik krabber blir bearbeidet ved kommersiell produksjon. Krabber fra Nordland omsettes i dag på markedet ved at de sendes til prosessering hos Hitramat, lokalisert i Trøndelag, der de produseres sammen med krabbe fisket lenger sør. Bakgrunnen for prosjektet er at vi nå ønsker å sette fokus på de krabbeproduktene som vi finner på markedet, og bestemme kadmiumnivåene i et bredt utvalg av krabbeprodukter.

Målsetting

Målet med prosjektet er å få et mest mulig representativt bilde av kadmiumnivåene i krabbeproduktene som er på markedet. Om mulig vil vi også prøve å finne ut om det er forskjeller mellom krabber fisket i nord og krabber fisket i sør, eller mellom krabber produsert på Hitramat og krabber produsert i Sør-Norge.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer