Interaksjon næringstoffer og giftstoffer i nye bærekraftig laksefôr
Startdato: 1. april 2010
Sluttdato: 1. april 2015
Finansert av: nfr
Samarbeidspartner: NVH, RuN, NIVA, UiO, Sintef, SDU
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Den begrensede tilgangen til fiskemel og fiskeolje for den hurtig voksende akvakulturnæringen har ført til utskifting av fiskemel og olje med planteingredienser i løpet av det siste tiåret. Dette har redusert nivået av miljøgifter (for eksempel dioxiner), men har samtidig introdusert nye miljøgifter (for eksempel PAH og sprøytemidler) som tradisjonelt ikke har vært forbundet til lakseoppdrett. Bruken av planteingredienser har også endret næringsstoffprofilen (bl.a. fettsyrer og antioksidanter). Næringsstoff er kjent til å virke sammen og til og med beskytte mot miljøgiftenes toksisitet. Den økte utskiftingen av marine ingredienser med planteingredienser har økt behovet for kunnskap om slike samspillseffekter. Samspillseffekter mellom næringstoff og miljøgifter kan oppstå på flere nivåer av biologisk organisasjon inkludert opptak i tarm, perifer fordeling og/eller sentrale cellulære signalveier. Mangfoldet av ulike næringsstoff-miljøgift kombinasjoner og samspillseffekter på cellulære signalveier, krever innledende evalueringer av celleoverlevelse og identifisering av biomarkører før cellulære mekanismer og interaksjoner kan studeres i helfisk. Dette prosjektet tar sikte på å belyse samspillseffekter mellom planteingrediens-relaterte miljøgifter og næringsstoffer på opptak, metabolisme og neuronutvikling med vekt på å generere grunnleggende kunnskap om samspillseffekter ved bruk av biologiske indikatorer i modellsystemer på forskjellige nivåer av biologiske organisasjon.

Målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke samspillseffekter mellom vegetabilske næringsstoffer og miljøgifter i fiskefôr med fokus på næringsopptak, metabolisme og nevronutvikling. Prosjektet vil generere grunnkunnskap om samspillseffekter ved å studerebiologiske indikatorer og bruke modellsystemer som dekker ulike biologiske nivåer fra celler til helfisk.

  1. Belyse samspillseffekter mellom næringsstoff og miljøgifter på opptak over tarmslimhinnen og videre perifer fordeling.
  2. Undersøke overlevelse av leverceller, og identifise gen- og metabolittmarkører for miljøgifter og næringsstoffer, ved å bruke individuelle eksponeringer eller kombinasjoner.
  3. Undersøke miljøgift- næringsstoff samspillseffekter på cellulære funksjonelle endepunkt relatert til kjente og ny-identifiserte biomarkører i primære enterocyte celleavskrap og levercellekulturer.
  4. Undersøke miljøgift-næringstoff samspillseffekter på funksjonelle endepunkter i det sentrale nervesystemet.
  5. Validere de identifiserte miljøgift-næringsstoff samspillseffektene i mål art (laks).

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer